Բյուրեղավան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1133 ա) Հիմնական շինությունների համար -մինչև 300 ք.մ. ընդհ. մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում` այգեգ. (ամառանոց.) տների, ինչպես նաև 200 ք.մ. ընդհ. մակ. ունեցող և հաս., և արտադր. նշան. օբյեկտների համար 90010520224715000Միանվագ15000 Ընտրել
1134 գ) Ոչ հիմնական շինությունների տեղադրման համար ա) մինչև 20 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  3000Միանվագ3000 Ընտրել
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9001052025103000Տարեկան3000 Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9001052022885000Տարեկան5000 Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար  200000   Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի կազմակերպումը ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 90010500461925000Տարեկան  Ընտրել
1145 ժբ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90010520250250000Տարեկան50000 Ընտրել
1351Զ Համայնքային արվեստի դպրոցի . ծառայությ. օգտվողների փոխհատուցման վճար 9001050029934000Ամսական  Ընտրել
6110 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ 9001052025280   Ընտրել
6130 ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ 9001052021970   Ընտրել
1134Ա - մինչև 20ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9001052022543000Տարեկան3000 Ընտրել
1134Բ -20 և ավելի ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9001052022625000 5000 Ընտրել
1137Բ - 26 քառ մետր մինչև 50 ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում 9001052020496000Եռամսյակային12000 Ընտրել
1137Հ 50քառ մետր մինչև 100 ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում 9001052023047000Եռամսյակային14000 Ընտրել
1139Ա Համայնքի տարածքում գազի բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար Ջրաբեր 900105002050200000   Ընտրել
1139Բ Համայնքի տարածքում վառելիքաքսայուղերի բացօթյա վաճառքի կազմակերպման թույլտվության համար 900105202346200000   Ընտրել
1140Ա Համայնքի տարածքում խաղատները ժամը 24-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 90010520236125000   Ընտրել
1142Բ Համայնքի տարածքում այլ արտաքին գովազդի տեղադրման թույլտվության համար 9001052024111500   Ընտրել
1351Ա Տեղական վճար` աճուրդի մասնակցության համար 9001052021145000   Ընտրել
1351Բ Տեղական վճար` հող հատկացման դեպքում չափագրման 90010520209810000   Ընտրել
1351Գ Տեղական վճար` շինարարության ավարտը փաստագրելու համար 90010520216320000   Ընտրել
1121Ե Ջրաբեր Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար` կազմակերպություններից 9001052263600   Ընտրել
1121Ա Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար` ֆիզիկական անձանցից (ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ) 9001052022390   Ընտրել
1351Դ Տեղական վճար աղբահանության դիմաց 900105000203200Ամսական  Ընտրել
1148 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿ. ԵՎ ԻՐԱՑՄ. ԹՈՒՅԼՏՎ. 9001050001876000   Ընտրել
1121Բ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար` ֆիզիկական անձանցից (Ջրաբեր) 9001052262380   Ընտրել
1121Գ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար` ֆիզիկական անձանցից(Նուռնուս) 9001052242330   Ընտրել
1137Ա մինչև 26 քառ մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում 9001052020495000Եռամսյակային10000 Ընտրել
1137Լ Ջրաբեր 200 քառ մետր մակերեսից մինչև 500քառ, մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում Ջրաբեր 9001052260487800Եռամսյակային26000 Ընտրել
1137Գ 50 քառ մետր մինչև 100 ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում 9001052020497000Եռամսյակային14000 Ընտրել
1137Ծ 200 քառ մետր մինչև 500 ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում 90010520204913000Եռամսյակային26000 Ընտրել
1137Զ Ջրաբեր 500 և ավելին ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում 90010522604823000Եռամսյակային46000 Ընտրել
1137Շ մինչև 26 մետր քառակուսի ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում 9001052023045000Եռամսյակային10000 Ընտրել
1137Պ 26քառ մետր մինչև 50 ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում  6000Եռամսյակային12000 Ընտրել
1137Ռ 100քառ մետր մինչև 200 ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում  10000Եռամսյակային20000 Ընտրել
1137Ջ 50քառ մետր մինչև 100 ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում  13000Եռամսյակային26000 Ընտրել
1137Ր Ջրաբեր 200քառ մետր մինչև 500 ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում 9001052263037800Եռամսյակային26000 Ընտրել
1137Ճ 200քառ մետր մինչև 500 ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում 90010520230413000Եռամսյակային26000 Ընտրել
1137Ղ 500քառ մետր և ավելին ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում 90010520230423000Եռամսյակային46000 Ընտրել
1148Ա ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿ. ԵՎ ԻՐԱՑՄ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ-մինչև 26 քառ. մետր 9001050020925000Եռամսյակային5000 Ընտրել
1148Բ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿ. ԵՎ ԻՐԱՑՄ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ- 26 քառ. մետրից մինչև 50թառ. մետր 9001050020926000Եռամսյակային6000 Ընտրել
1148Գ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿ. ԵՎ ԻՐԱՑՄ. ԹՈՒՅԼՏՎ. Բյուրեղավան-մինչև 26 քառ. մետր  5000Եռամսյակային5000 Ընտրել
1148Ե ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿ. ԵՎ ԻՐԱՑՄ. ԹՈՒՅԼՏՎ. Բյուրեղավան-մինչև 200 քառ. մետր մինչև 500 քառ. մետր 90010500018710000Եռամսյակային20001 Ընտրել
1137Յ 26 մետր քառակուսուց մինչև 50մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների 9001052263033600Եռամսյակային10000 Ընտրել
1137, Ջրաբեր մինչև 26 մետր քառակուսի ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների 9001052263033000Եռամսյակային10000 Ընտրել
1148Դ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿ. ԵՎ ԻՐԱՑՄ. ԹՈՒՅԼՏՎ. Բյուրեղավան-մինչև 26 քառ. մետր  1000Եռամսյակային1000 Ընտրել
1142Դ ԱՅԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴ 9001052024111500Ամսական1500 Ընտրել
1142Գ ԱՅԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴ 9001052024111500Ամսական1500 Ընտրել
1137Է մինչև 26 քառ մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում 9001052260483000Եռամսյակային10000 Ընտրել
1137Ը մինչև 26 քառ մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում Նուռնուս 9001052242903000Եռամսյակային10000 Ընտրել
1137Վ մինչև 26 քառ մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում Նուռնուս 9001052243083000Եռամսյակային10000 Ընտրել
1137Ժ մինչև 26 քառ մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում Նուռնուս 9001052240433000 10000 Ընտրել
1137Թ մինչև 26քմ ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում Ջրաբեր բնակ, 9001052262953000Եռամսյակային10000 Ընտրել
1137Ի 26 քմ մինչև 50 մետր քառակուսի ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում Նուռնուս 9001052240433600Եռամսյակային12000 Ընտրել
1137Մ 26 քմ մինչև 50 մետր քառակուսի ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում Նուռնուս 9001052243083600Եռամսյակային12000 Ընտրել
1351Է Տեղական վճար խմելու ջրի դիմաց 900105003009130   Ընտրել
1137Խ մինչև 26 քառ մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում 9001052260483000Եռամսյակային10000 Ընտրել
1351ը Տեղական վճար` հող հատկացման դեպքում չափագրման (Նուռնուս) 90010522438110000Միանվագ  Ընտրել
1148Զ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿ. ԵՎ ԻՐԱՑՄ. ԹՈՒՅԼՏՎ.Ջրաբեր մինչև 200քմ 90010500232426000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ը ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿ. ԵՎ ԻՐԱՑՄ. ԹՈՒՅԼՏՎ. 90010500209216000   Ընտրել
1137Ն 50 քառ մետր մինչև 100քառ․ մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում 9001052260484200Եռամսյակային14000 Ընտրել
1351Թ Տեղական վճար` հող հատկացման դեպքում չափագրման Ջրաբեր բնակ, համար 90010522609710000Միանվագ  Ընտրել
1137Դ 100 քառ մետր մինչև 200 ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի (իրացման) կազմակերպման դեպքում 90010520204910000Եռամսյակային20000 Ընտրել
1135Ա խանութներում , կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառք 90010500463560000Տարեկան  Ընտրել
1133ա ա) Հիմնական շինությունների համար 300 ք.մ. -ից ավել ընդհ. մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում` այգեգ. (ամառանոց.) տների, ինչպես նաև 200 ք.մ. ընդհ. մակ. ունեցող և հաս., և արտադր. նշան. օբյեկտների համար 90010520224750000Միանվագ50000 Ընտրել
1351ԴԳ Տեղական վճար աղբահանության դիմաց 900105004676200Ամսական  Ընտրել
1351ԴԵ Տեղական վճար աղբահանության դիմաց Ջրաբեր համայնք 900105001953200Ամսական  Ընտրել
1138Ջ Համայնքի տարածքում գյուղ. մթերքների բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 90010500461925000Տարեկան  Ընտրել
1351ԶԷ Տեղական վճար աղբահանության դիմաց նուռնուս 900105004676200Ամսական  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ