Այսօր: Ուրբաթ, 10 Ապրիլի 2020թ.
Բյուրեղավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 108
ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏ
2020,Ապրիլ 8 - 15
ՊԱՀՊԱՆԵԼ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
2020,Մարտ 24 - Ապրիլ 30
COVID-19 ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԱՐԱԳ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ԹԻՄԸ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ Է ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐԻ
2020,Մարտ 19 - Ապրիլ 13
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆՈՐ ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԴԵՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
2020,Մարտ 16 - Ապրիլ 14
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2020,Մարտ 12 - 2024,Մարտ 12
ԱՎՏՈՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2020,Մարտ 11 - 2024,Մարտ 12
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԱՎՏՈՏՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
2020,Մարտ 3 - 2027,Մարտ 26
ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
2020,Մարտ 3 - Ապրիլ 30
ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ՄՐՑԱՇԱՐԻ ՄԱՍԻՆ
2020,Փետրվար 24 - Հունիս 26
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔ 2020
2020,Փետրվար 14 - Մայիս 27
ԱՎՏՈՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
2019,Դեկտեմբեր 2 - 2025,Դեկտեմբեր 11
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Նոյեմբեր 26 - 2027,Նոյեմբեր 26
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ,ԱՎՏՈՏՆԱԿԻ ԵՎ ՊԱՐՍՊԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Նոյեմբեր 22 - 2024,Նոյեմբեր 22
ԱՎՏՈՏՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Հոկտեմբեր 31 - 2026,Հոկտեմբեր 23
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ, ԽՈՐԴԱՆՈՑԻ ԵՎ ՊԱՐՍՊԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Հոկտեմբեր 24 - 2026,Հոկտեմբեր 23
ԽԱՆՈՒԹԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Սեպտեմբեր 20 - 2023,Սեպտեմբեր 20
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Սեպտեմբեր 10 - 2023,Սեպտեմբեր 11
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԲԱՑ ԲՈՒՆԿԵՐՆԵՐԻ) ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2019,Օգոստոս 2 - 2023,Օգոստոս 2
ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
2019,Հուլիս 19 - 2025,Հուլիս 19
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Հուլիս 17 - 2026,Հուլիս 10
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Հուլիս 3 - 2025,Հուլիս 4
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2019,Հունիս 26 - 2025,Հուլիս 27
ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ
2018,Օգոստոս 17 - 2022,Օգոստոս 17
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2018,Օգոստոս 2 - 2021,Օգոստոս 27
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ, ԱՎՏՈՏՆԱԿԻ, ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՍՊԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
2018,Հուլիս 24 - 2022,Հուլիս 15
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
2018,Հուլիս 19 - 2022,Հուլիս 23
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2018,Հուլիս 2 - 2022,Հուլիս 1
ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
2018,Հունիս 27 - 2020,Դեկտեմբեր 31
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2018,Հունիս 15 - 2023,Հունիս 15
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2018,Մարտ 27 - 2028,Ապրիլ 13
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2016,Հունիս 3 - 2020,Հուլիս 15Ինչպե՞ս առաջադրվել համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածու

1. Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուներ կարող են առաջադրել կուսակցություններն իրենց համապատասխան տարածքային (սկզբնական, տեղական) ստորաբաժանումների որոշմամբ, ինչպես նաև ընտրվելու իրավունք ունեցող անձինք` ինքնաառաջադրման կարգով այդ մասին ներկայացնելով դիմում:

Կուսակցությունը կարող է համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածու առաջադրել նաև իր կուսակցության անդամ չհանդիսացող անձին:

2. Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածու առաջադրելու մասին կուսակցության համապատասխան տարածքային (սկզբնական, տեղական) ստորաբաժանման որոշումը, ինքնաառաջադրման դեպքում՝ դիմումը, ներառում են համայնքի անվանումը և թեկնածուի վերաբերյալ հետևյալ տեղեկությունները.

1) ազգանունը, անունը, հայրանունը.

2) ծննդյան ամսաթիվը.

3) հաշվառման վայրը.

4) աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը).

5) կուսակցական պատկանելությունը, ինչպես նաև կարող են ներառել թեկնածուի՝ մինչև երկու լիազոր ներկայացուցչի վերաբերյալ տվյալներ (նրանց ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը):

3. Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուները կուսակցության համապատասխան տարածքային (սկզբնական, տեղական) ստորաբաժանման որոշմանը կամ ինքնաառաջադրման մասին դիմումին կից տարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացնում են`

1) ընտրական գրավի գումարի վճարման անդորրագիրը:

Մինչև 500 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում համայնքի ղեկավարի թեկնածուն և ավագանու անդամն ընտրական գրավ չեն վճարում: 500-ից մինչև 1 000 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում համայնքի ղեկավարի թեկնածուն վճարում է նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկի, ավագանու անդամը` 10-ապատիկի, 1 000-ից մինչև 2 000 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի թեկնածուն` 100-ապատիկի, ավագանու անդամը` 15-ապատիկի, 2 000-ից մինչև 4 000 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի թեկնածուն` 150-ապատիկի, ավագանու անդամը` 20-ապատիկի, 4 000-ից մինչև 10 000 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի թեկնածուն` 300-ապատիկի, ավագանու անդամը` 30-ապատիկի, 10 000-ից մինչև 70 000 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի թեկնածուն` 500-ապատիկի, ավագանու անդամը` 70-ապատիկի, իսկ 70 000-ից ավելի ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի թեկնածուն` 1 000-ապատիկի, ավագանու անդամը` 100-ապատիկի չափով ընտրական գրավ:

Սույն կետում նշված ընտրողների թիվը յուրաքանչյուր համայնքի համար հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով ընտրողների ռեգիստրի թիվը.

2) տեղեկանք` տվյալ համայնքի բնակչության ռեգիստրում Ընտրական օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետով հաշվառված լինելու մասին.

3) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը:

4. Վերը նշված 3-րդ կետի  2-րդ ենթակետով սահմանված տեղեկանքի ձևը սահմանում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը: Նշված տեղեկանքը տրամադրում է լիազոր մարմինը դիմելուց հետո` եռօրյա ժամկետում, բայց ոչ շուտ, քան մինչև ընտրությունների նշանակումը:

Լիազոր մարմինն իր որոշմամբ մերժում է դիմումատուին նշված ձևի տեղեկանք տրամադրելը, եթե նրա վերաբերյալ տվյալները չեն բավարարում Ընտրական օրենսգրքի 107-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջները:

5. Գրանցման փաստաթղթերը ներկայացվում են միայն թեկնածուի կամ լիազոր ներկայացուցչի միջոցով` առձեռն, սույն օրենսգրքով սահմանված ժամկետներում:

6. Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածու գրանցվելու համար ներկայացված փաստաթղթերում սխալներ, ջնջումներ, քերվածքներ, վրիպակներ հայտնաբերելու դեպքում տարածքային ընտրական հանձնաժողովը պարտավոր է այդ փաստաթղթերը ներկայացնողների ուշադրությունը հրավիրել դրանց վրա` շտկելու նպատակով, ինչպես նաև նրանց ներկայությամբ ինքնուրույն ուղղել ներկայացված փաստաթղթերում առկա ակնհայտ սխալները, վրիպակները:

Հանձնաժողովն իրավունք չունի չընդունելու ներկայացված փաստաթղթերը միայն այն պատճառով, որ դրանք պարունակում են նման սխալներ, ջնջումներ, քերվածքներ կամ վրիպակներ: Սույն մասի դրույթները չեն կիրառվում փաստաթղթերում տեղ գտած այնպիսի սխալներ, ջնջումներ, քերվածքներ, վրիպակներ շտկելու կամ այլ թերություններ վերացնելու նկատմամբ, որի իրավունքը օրենքով վերապահված է այդ փաստաթղթերն ընդունած կամ տրամադրած մարմիններին:

Ներկայացված փաստաթղթերում սույն մասի երկրորդ պարբերությունում նշված անճշտությունների կամ դիմումին կից ներկայացված փաստաթղթերի թերի լինելու դեպքում տարածքային ընտրական հանձնաժողովը 48 ժամ է տալիս նշված անճշտությունները վերացնելու, կից ներկայացված փաստաթղթերը լրացնելու համար: Այդ ժամանակահատվածում անճշտությունները չվերացնելու կամ փաստաթղթերը չլրացնելու դեպքում թեկնածուի գրանցումը մերժվում է:

 

Թիվ 28 Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նստավայրն է` ք. Նոր-Հաճն, Տոռոզյան 7, համայնքապետարանի վարչական շենք։

Տեսնել ավելին

Պատասխանատու կազմակերպություն ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պատասխանատու անձ ԱՎՈՒՇՅԱՆ ԼԻԼԻԹ (Աշխատակազմի քարտուղար)
Ստեղծման ամսաթիվ 08/02/2006
Վերջին խմբագրման ամսաթիվ 26/07/2018
Թեմա Ընտրություններ
Իրավական հիմքը 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 25-Ի` ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔ (ՀՕ-54-Ն) (Հոդված 108.Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուներ առաջադրելը)
Փաստաթղթերի նմուշներ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ք. Բյուրեղավան,Վազգեն Ա Վեհափառի փողոց թիվ 1 վարչական շենք

հեռ. (0222) 65203

էլ.փոստ byureghavan.kotayq@mta.gov.am

Պաշտոնական էլ. փոստ` 22185866@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2020 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2.031
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner