Այսօր: Ուրբաթ, 10 Ապրիլի 2020թ.
Բյուրեղավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 172
ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏ
2020,Ապրիլ 8 - 15
ՊԱՀՊԱՆԵԼ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
2020,Մարտ 24 - Ապրիլ 30
COVID-19 ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԱՐԱԳ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ԹԻՄԸ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ Է ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐԻ
2020,Մարտ 19 - Ապրիլ 13
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆՈՐ ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԴԵՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
2020,Մարտ 16 - Ապրիլ 14
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2020,Մարտ 12 - 2024,Մարտ 12
ԱՎՏՈՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2020,Մարտ 11 - 2024,Մարտ 12
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԱՎՏՈՏՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
2020,Մարտ 3 - 2027,Մարտ 26
ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
2020,Մարտ 3 - Ապրիլ 30
ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ՄՐՑԱՇԱՐԻ ՄԱՍԻՆ
2020,Փետրվար 24 - Հունիս 26
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔ 2020
2020,Փետրվար 14 - Մայիս 27
ԱՎՏՈՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
2019,Դեկտեմբեր 2 - 2025,Դեկտեմբեր 11
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Նոյեմբեր 26 - 2027,Նոյեմբեր 26
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ,ԱՎՏՈՏՆԱԿԻ ԵՎ ՊԱՐՍՊԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Նոյեմբեր 22 - 2024,Նոյեմբեր 22
ԱՎՏՈՏՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Հոկտեմբեր 31 - 2026,Հոկտեմբեր 23
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ, ԽՈՐԴԱՆՈՑԻ ԵՎ ՊԱՐՍՊԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Հոկտեմբեր 24 - 2026,Հոկտեմբեր 23
ԽԱՆՈՒԹԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Սեպտեմբեր 20 - 2023,Սեպտեմբեր 20
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Սեպտեմբեր 10 - 2023,Սեպտեմբեր 11
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԲԱՑ ԲՈՒՆԿԵՐՆԵՐԻ) ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2019,Օգոստոս 2 - 2023,Օգոստոս 2
ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
2019,Հուլիս 19 - 2025,Հուլիս 19
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Հուլիս 17 - 2026,Հուլիս 10
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Հուլիս 3 - 2025,Հուլիս 4
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2019,Հունիս 26 - 2025,Հուլիս 27
ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ
2018,Օգոստոս 17 - 2022,Օգոստոս 17
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2018,Օգոստոս 2 - 2021,Օգոստոս 27
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ, ԱՎՏՈՏՆԱԿԻ, ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՍՊԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
2018,Հուլիս 24 - 2022,Հուլիս 15
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
2018,Հուլիս 19 - 2022,Հուլիս 23
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2018,Հուլիս 2 - 2022,Հուլիս 1
ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
2018,Հունիս 27 - 2020,Դեկտեմբեր 31
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2018,Հունիս 15 - 2023,Հունիս 15
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2018,Մարտ 27 - 2028,Ապրիլ 13
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2016,Հունիս 3 - 2020,Հուլիս 15



Ինչպե՞ս ստանալ շինարարության /քանդման/ թույլտվություն

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 Ի՞նչ է շինարարության թույլտվությունը

Շինարարության թույլտվությունը կառուցապատողի` ինչպես նոր կառուցապատման նպատակով սահմանված կարգով տրամադրված հողամասում, այնպես էլ գոյություն ունեցող շենքերում և շինություններում որոշակի շինարարարական գործունեություն իրականացնելու կամ ոչ հիմնական շինություն տեղադրելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ է:

Ինչպե՞ս ստանալ շինարարության թույլտվություն

Կառուցապատողը, նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցման և միաժամանակ շինարարության թույտվություն ստանալու նպատակով դիմում է (ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. N596 որոշման N 5 հավելվածի N2-1 ձև) իրավասու մարմնին:

Դիմումին կցվում են`

 • օրենքով սահմանված տեղական տուրքը վճարելու մասին անդորրագիր (900105202288 հաշվեհամարով)
 • նախագծային փաստաթղթերը (երկու օրինակից)
 • փորձաքննության դրական եզրակացությունը (կամ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում` նախագծային աշխատանքների կապալառուի կապալառուի երաշխավորագիրը

Ի՞նչ ժամկետում է տրամադրվում շինարարության թույլտվությունը

Իրավասու մարմինը համաձայնեցնում է նախագծային փաստաթղթերը և միաժամանակ տալիս է շինարարության թույլտվությունը դիմումը ստանալու օրվանից՝

 • II կատեգորիայի օբյեկտների համար՝ 5-օրյա ժամկետում, 3-օրյա ժամեկտում՝ բազմակի օգտագործման օրիանկելի նախագծերի կամ սերտիֆիկացված նախագծերի տեղակապման դեպքում.
 • III կատեգորիայի օբյեկտների համար՝ 10-օրյա ժամկետում.
 • IV կատեգորիայի օբյեկտների համար՝ 15-օրյա ժամկետում.
 • V կատեգորիայի օբյեկտների համար՝ ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված ժամկետում

Նախագծի վերաբերյալ հասարակայնության իրազեկման անհրաժեշտության դեպքում Նախագծի համաձայնեցման ժամկետները հաշվարկվում են իրազեկման համար նախատեսված 15-օրյա հաշվառմամբ:

Ո՞ր դեպքում անհրաժեշտ չէ շինարարության թույլտվություն

Առանց շինարարության թույլտվության կարող են կատարվել միայն ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. N596-Ն որոշման N4 հավելվածի N1 ցանկով սահմանված I կատեգորիայի դասակարգում ունեցող օբյեկտների շինարարական աշխատանքները:

Ո՞ր դեպքերում է մերժվում շինարարության թույլտվության տրամադրման հայտը

Նախագծային փաստաթղթերը չեն համաձայնեցվում, և շինարարության թույլտվությունը մերժվում է (գրավոր իրազեկելով մերժման հիմքերի մաuին), եթե`

 • առաջադրանք չի պահանջվում
 • նախագծային փաստաթղթերը չեն համապատասխանում նախագծման թույլտվությամբ (առաջադրանքով) սահմանված պայմաններ
 • կառուցապատողի դիմումին կցված փաստաթղթերը պարունակում են ոչ հավաստի (ոչ լիարժեք) տեղեկություններ կամ Իրավասու մարմնի կողմից առաջարկված 5-օրյա ժամկետում բացակայող փաստաթղթերի ցանկը չի համալրվել
 • դիմումը ներկայացվել է նախագծման թույլտվության (առաջադրանքի) գործողության ժամկետը լրանալուց հետո
 • չի ներկայացվել օրենքով սահմանված տեղական տուրքի վճարման անդորրագիրը
 • դիմումով նոր շինարարության իրականացման համար հայցվող ժամկետը 1.5-ից ավելի անգամ գերազանցում է Նախագծով նախատեսված ժամկետը

Ի՞նչ ժամկետում է անհրաժեշտ իրականացնել շինարարությունը

Շինարարության թույլտվությամբ սահմանվում է շինարարության ավարտի ժամկետ՝

 • նորկառուցվողշենքերի, շինություններիհամար` ըստ հայցվող ժամկետի, բայց ոչ ավելի Նախագծով նախատեսված ժամկետների 1.5-ապատիկից
 • բազմաբնակարանկամստորաբաժանվածշենքերիհամար` շինարարության թույլտվությամբ` կառուցապատողի հայեցողությամբ սահմանվում է նաև շահագործման թույլտվության ձևակերպման ժամկետ
 • գոյությունունեցողշենքերիևշինություններիվերակառուցման (ներառյալ` քանդման), վերականգնման, ուժեղացմանևբարեկարգմանաշխատանքներիհամար` Նախագծով տվյալ օբյեկտի շինարարության (քանդման կամ ապամոնտաժման) տևողության նորմերով հաշվարկված ժամկետ

Հնարավոր է արդյո՞ք երկարաձգել շինարարության թույլտվությամբ սահմանված շինարարության տևողությանը

Այո, Իրավասու մարմնի կողմից շինարարության թույլտվությամբ սահմանված շինարարության տևողությունը կարող է երկարաձգվել՝ ոչ ավելի, քան տվյալ օբյեկտի չիրականացված աշխատանքների համար շինարարության տևողության նորմերով հաշվարկված ժամկետի չափով:

Արդյո՞ք անհրաժեշտ է ծանուցել իրավասու մարմնին շինարարական աշխատանքներ սկսելու մասին

Այո, կառուցապատողը շինարարական աշխատանքներն սկսելուց առնվազն 3 օր առաջ ծանուցում է (ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. N596 որոշման N 5 հավելվածի N 2-5 ձև) իրավասու մարմնին, որն իր հերթին՝ եռօրյա ժամկետում դրա մասին իրազեկում է քաղաքաշինական պետական տեսչությանը:

Ո՞ր դեպքերում է կասեցվում շինարարության թույլտվության գործողությունը

Եթե կառուցապատողն աշխատանքների կատարման ընթացքում թույլ է տվել օրենսդրությամբ սահմանված դրույթների խախտում, ապա խախտումը բացահայտվելու պահից շինարարության թույլտվության գործողությունը կասեցվում է իրավասու մարմնի որոշմամբ` մինչև կասեցման պատճառների վերացումը, ընդ որում, կասեցումը հիմք չէ շինարարության թույլտվության գործողության ժամկետը երկարաձգելու համար: Շինարարության թույլտվությունը կարող է կասեցվել նաև օրենքով վարչական ակտերի կասեցման համար նախատեսված դեպքերում և կարգով:

Ո՞ր դեպքում է շինարարության թույլտվությունն ուժը կորցրած ճանաչվում

Շինարարական աշխատանքներ չսկսելու դեպքում, մինչև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետը լրանալը, կառուցապատողի կողմից սահմանված կարգով նախատեսված դիմում չներկայացվելու դեպքում իրավասու մարմնի նախաձեռնությամբ շինարարության թույլտվությունն ուժը կորցրած է ճանաչվում՝ դրա մասին 3-օրյա ժամկետում ծանուցելով կառուցապատողին և ՀՀն կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին՝ կառուցվող շինության նկատմամբ կառուցապատողի գրանցված իրավունքների դադարեցում գրանցելու համար։

Տեսնել ավելին

Պատասխանատու կազմակերպություն ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պատասխանատու անձ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ԴԱՆԻԵԼ (Գլխավոր մասնագետ)
Ստեղծման ամսաթիվ 08/02/2006
Վերջին խմբագրման ամսաթիվ 22/02/2019
Թեմա Քաղաքաշինություն եւ հողօգտագործում
Իրավական հիմքը ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 թվականի մարտի 19-ի <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> N 596-Ն ՈՐՈՇՈՒՄ, <<ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ>> ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի "ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ" N 60-Ն և "ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ԵՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ" N 61-Ն ՈՐՈՇՈՒՄNE*Y
Պահանջվող փաստաթղթերը Դիմումին կցվում են` օրենքով սահմանված տեղական տուրքը վճարելու մասին անդորրագիր, նախագծային փաստաթղթերը (երկու օրինակից), փորձաքննության դրական եզրակացությունը (կամ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում` նախագծային աշխատանքների կապալառուի կապալառուի երաշխավորագիրը:
Փաստաթղթերի նմուշներ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ք. Բյուրեղավան,Վազգեն Ա Վեհափառի փողոց թիվ 1 վարչական շենք

հեռ. (0222) 65203

էլ.փոստ byureghavan.kotayq@mta.gov.am

Պաշտոնական էլ. փոստ` 22185866@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)



© 2008 - 2020 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2.031
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner