Այսօր: Ուրբաթ, 10 Ապրիլի 2020թ.
Բյուրեղավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 182
ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏ
2020,Ապրիլ 8 - 15
ՊԱՀՊԱՆԵԼ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
2020,Մարտ 24 - Ապրիլ 30
COVID-19 ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԱՐԱԳ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ԹԻՄԸ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ Է ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐԻ
2020,Մարտ 19 - Ապրիլ 13
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆՈՐ ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԴԵՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
2020,Մարտ 16 - Ապրիլ 14
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2020,Մարտ 12 - 2024,Մարտ 12
ԱՎՏՈՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2020,Մարտ 11 - 2024,Մարտ 12
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԱՎՏՈՏՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
2020,Մարտ 3 - 2027,Մարտ 26
ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
2020,Մարտ 3 - Ապրիլ 30
ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ՄՐՑԱՇԱՐԻ ՄԱՍԻՆ
2020,Փետրվար 24 - Հունիս 26
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔ 2020
2020,Փետրվար 14 - Մայիս 27
ԱՎՏՈՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
2019,Դեկտեմբեր 2 - 2025,Դեկտեմբեր 11
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Նոյեմբեր 26 - 2027,Նոյեմբեր 26
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ,ԱՎՏՈՏՆԱԿԻ ԵՎ ՊԱՐՍՊԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Նոյեմբեր 22 - 2024,Նոյեմբեր 22
ԱՎՏՈՏՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Հոկտեմբեր 31 - 2026,Հոկտեմբեր 23
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ, ԽՈՐԴԱՆՈՑԻ ԵՎ ՊԱՐՍՊԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Հոկտեմբեր 24 - 2026,Հոկտեմբեր 23
ԽԱՆՈՒԹԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Սեպտեմբեր 20 - 2023,Սեպտեմբեր 20
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Սեպտեմբեր 10 - 2023,Սեպտեմբեր 11
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԲԱՑ ԲՈՒՆԿԵՐՆԵՐԻ) ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2019,Օգոստոս 2 - 2023,Օգոստոս 2
ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
2019,Հուլիս 19 - 2025,Հուլիս 19
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Հուլիս 17 - 2026,Հուլիս 10
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
2019,Հուլիս 3 - 2025,Հուլիս 4
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2019,Հունիս 26 - 2025,Հուլիս 27
ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ
2018,Օգոստոս 17 - 2022,Օգոստոս 17
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2018,Օգոստոս 2 - 2021,Օգոստոս 27
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ, ԱՎՏՈՏՆԱԿԻ, ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՍՊԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
2018,Հուլիս 24 - 2022,Հուլիս 15
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
2018,Հուլիս 19 - 2022,Հուլիս 23
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2018,Հուլիս 2 - 2022,Հուլիս 1
ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
2018,Հունիս 27 - 2020,Դեկտեմբեր 31
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2018,Հունիս 15 - 2023,Հունիս 15
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2018,Մարտ 27 - 2028,Ապրիլ 13
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
2016,Հունիս 3 - 2020,Հուլիս 15Ինչպե՞ս ստանալ ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն

Կ Ա Ր Գ

ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ, ԻՍԿ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ` ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետությունում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում՝ ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվություն (այսուհետ` թույլտվություն) տալու կարգը:

2.Թույլտվությունը` համաձայն N 1 ձևի, տրվում է համայնքի ղեկավարի կողմից:

3.Թույլտվություն ստանալու համար իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը (այսուհետ` հայտատու) համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում հայտ` համաձայն N 2 ձևի:

4.Թույլտվություն տալու մասին հայտի բավարարումը ձևակերպվում է համայնքի ղեկավարի որոշմամբ:

5.Թույլտվություն տալու հետ միաժամանակ, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքին համապատասխան, հայտատուից գանձվում է տեղական տուրք:

6.Տեղական տուրքի վճարումը հաստատող անդորրագիրն ստանալուց հետո 3 օրվա ընթացքում հայտատուին է հանձնվում հաստատված թույլտվությունը (N 1 ձև), որը տրվում է հայտատուի կողմից վճարված տեղական տուրքին համապատասխանող ժամկետով` վճարման օրվանից (եթե հայտատուի կողմից այլ ժամկետ չի նշվում):

7.Թույլտվություն ստանալու մասին հայտը մերժվում է, եթե հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերը թերի են, ակնհայտ կեղծ կամ խեղաթյուրված: Թույլտվություն ստանալու մասին հայտը գրավոր մերժվում է հայտի մուտքագրման օրվանից երկու օրվա ընթացքում: Թույլտվություն ստանալու մասին հայտի մերժման վերաբերյալ որոշման մեջ պետք է հստակ նշվեն մերժման պատճառներն ու իրավական հիմքերը:

8.Սույն կարգի 7-րդ կետով սահմանված ժամկետում հայտը չմերժվելու դեպքում այն համարվում է բավարարված:

9.Թույլտվությունը չի կարող հայտատուի կողմից փոխանցվել այլ անձի կամ օգտագործվել այլ անձի կողմից` բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:

Բյուրեղավան համայնքի ավագանու 2018թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 60-Ն որոշմամբ հաստատվել է ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության տեղական տուրք՝ 

7.

Համայնքի վարչական տարածքում  ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝

 

7.1

Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար՝ յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝

 

 

ա

մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

10000

բ

26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

12000

գ

50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

14000

դ

100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

20001

ե

200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում

26000

զ

500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

46000

7.2.

Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝ յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝

 

ա

մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

10000

բ

26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

12000

գ

50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

14000

դ

100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

20001

ե

200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

26000

զ

500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝

46000

 

ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N ՈԽԾ - 000000

ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ, ԻՍԿ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ` ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ
 

Տրված` _____ __________________ 200 թ.

Վաճառքի կամ իրացման թույլատրված ապրանքի անվանումը _____________________________________
 ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________


Հայտատու իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը և գտնվելու
վայրը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը և գտնվելու վայրը, հարկ վճարողի
հաշվառման համարը ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Գործունեության տեսակի իրականացման վայրը, շինության տեսակը ________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 

Թույլտվության գործողության ժամկետը`

200  թ. ____ ___________

-ից մինչև
 

200  թ. ____ ___________

-ը:

 

Համայնքի ղեկավար ___________

(ստորագրությունը)

______________

(անունը ազգանունը)

 


Կ.Տ.

Ձև N 2

 

 

Համայնքի ղեկավար

 

_______________ - ին
(անունը, ազգանունը)

 

Հ Ա Յ Տ

ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ, ԻՍԿ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ` ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


1. Իրավաբանական անձի (կազմակերպության) անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը __________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ գտնվելու վայրը ______________________________
____________________________________________________________________________________

3. Գործունեության տեսակի իրականացման վայրը, շինության տեսակը, հեռախոսահամարը, կապի այլ միջոցներ_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Ապրանքի անվանումը, որի վաճառքի կամ իրացման թույլտվություն ստանալու մասին հայտ է ներկայացվում_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Թույլտվության ժամկետը _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(նշել պահանջվող ժամկետը)

 Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը

հաստատում եմ`

________________________________________________________________

(կազմակերպության պատասխանատու անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը կամ

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

 ____ _________________ 200  թ.

Կ.Տ.

 Տեղական տուրքը վճարվում է Բյուրեղավանի համայնքային բյուջեի  900105202304 և 900105202049 հաշվեհամարներին (Նուռնուս բնակավայրի համար՝ 900105224308 և 900105224290, և Ջրաբեր բնակավայրի համար՝ 900105226303 և 900105226048, հաշվեհամարներին ):

Բյուրեղավան  համայնքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության տեղական տուրքերի հարցերով զբաղվում է համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազզման և համակարգման բաժինը:  Բաժնի հասցեն է` ՀՀ Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան, քաղաք Բյուրեղավան, Վազգեն Ա Վեհափառի փողոց, թիվ 1 վարչական շենք: Բաժնի պետ` Լիդիա Պոսոսյան:

Տեսնել ավելին

Պատասխանատու կազմակերպություն ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պատասխանատու անձ ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԼԻԴԻԱ (Ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի պետ )
Ստեղծման ամսաթիվ 08/02/2006
Վերջին խմբագրման ամսաթիվ 22/02/2019
Թեմա Առեւտուր եւ սպասարկում
Իրավական հիմքը ՙՙՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ՚՚ ՕՐԵՆՔԻ 45-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾ, ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 19-Ի ՙՙՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ, ԻՍԿ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ` ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ՚՚ N 843-Ն Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ, ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի "ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N 60-Ն ՈՐՈՇՈՒՄ
Պահանջվող փաստաթղթերը ա) Պետ. ռեգիստրի վկայական,բ) Մուծման անդորրագրերը:
Փաստաթղթերի նմուշներ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ք. Բյուրեղավան,Վազգեն Ա Վեհափառի փողոց թիվ 1 վարչական շենք

հեռ. (0222) 65203

էլ.փոստ byureghavan.kotayq@mta.gov.am

Պաշտոնական էլ. փոստ` 22185866@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2020 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2.031
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner